Polityka prywatności

Komu mogą być udostępniane Twoje dane

Współpracujące z nami firmy podróżnicze/turystyczne

Po kliknięciu w niektóre linki firm współpracujących, możesz udostępnić swoje dane tym firmom w celu świadczenia usług (takich jak łączenie użytkowników z liniami lotniczymi lub internetowymi portalami rezerwacyjnymi w celu rezerwacji lotu lub innych usług turystycznych, a także udostępnienie danych osobowych, danych kontaktowych, danych paszportu, preferencji, żądań, informacji o noclegu oraz innych informacji liniom lotniczym lub internetowemu portalowi rezerwacyjnemu) oraz dla celów własnych partnera turystycznego, które mogą obejmować cele marketingowe lub reklamowe. 
Do naszych współpracujących z nami firm podróżniczych należą internetowe portale rezerwacyjne, hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów i firmy oferujące ubezpieczenia turystyczne. Kiedy dokonujesz rezerwacji u jednego z naszych partnerów za pośrednictwem naszego portalu, udostępniasz danemu partnerowi Twoje dane osobowe w celu sfinalizowania rezerwacji i aby umożliwić mu wykonanie wybranej przez Ciebie usługi. W zależności od sytuacji może to być imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane paszportu, dane programu lojalnościowego, opisane powyżej szczegóły planu podróży, preferencje, wszelkie specjalne życzenia lub szczegóły wymagające dopasowania usługi, a także inne informacje wymagane przez danego partnera. Twoje informacje przekazujesz współpracującej z nami firmie, w ten sam sposób, w jaki zostałyby przez Ciebie przekazane w przypadku bezpośredniego kontaktu z daną firmą. Jeśli podczas dokonywania rezerwacji podasz numer telefonu komórkowego, współpracujące z nami firmy podróżnicze mogą wysyłać Ci wiadomości tekstowe dotyczące Twojej rezerwacji. Niektórzy partnerzy wymagają również podania danych karty kredytowej lub debetowej w celu zabezpieczenia rezerwacji.

Nie mamy wpływu na portale internetowe stron trzecich oraz funkcje przez nie oferowane, dlatego korzystanie z zewnętrznych stron internetowych i usług z nimi związanych podlega zasadom polityki prywatności określanych przez te portale. Nie bierzemy odpowiedzialności za zasady polityki prywatności oraz sposób prowadzenia biznesu przez strony trzecie.  Korzystanie ze stron internetowych zewnętrznych portali, do których linkujemy, odbywa się na Twoje ryzyko, dlatego po przejściu na stronę zewnętrznego serwisu zachęcamy Cię do zapoznania się z zasadami polityki prywatności tego portalu.

Organizatorzy Turystyki (organizatorzy wczasów i wycieczek)

Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

Serwisy społecznościowe (np. Facebook)

Nasze portal umożliwia łączenie i dzielenie się swoimi działaniami, komentarzami, treściami i innymi informacjami publicznie lub w grupie znajomych. Nasze serwisy dają także możliwość łączenie się z nami, dzielenie się i korzystanie z zewnętrznych platform społecznościowych. Pamiętaj o bezpieczeństwie informacji dotyczących Ciebie oraz innych osób podczas decydowania, co i w jaki sposób udostępnić publicznie. Nie możemy kontrolować prywatności, ani nie mamy wpływu na bezpieczeństwo danych, które decydujesz się udostępnić innym. Nie mamy także wpływu na politykę prywatności zewnętrznych platform. Skontaktuj się bezpośrednio z tymi stronami i serwisami, aby dowiedzieć się więcej o zasadach ich polityki prywatności. Oferujemy usługi online na różnych platformach mediów społecznościowych w celu dostarczenia informacji i nawiązania kontaktu. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez danego operatora platformy na jego własną odpowiedzialność. Z reguły, gdy użytkownik odwiedza nasze serwisy społecznościowe, operator platformy przechowuje pliki cookie w przeglądarce użytkownika, w której jego zachowania użytkowe lub zainteresowania są przechowywane do celów badania rynku i reklamy. Profile pozyskanych użytkowników (głównie te korzystające z więcej niż jednego urządzenia) są wykorzystywane przez operatorów platformy do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Przetwarzanie danych może dotyczyć również osób, które nie są zarejestrowane jako użytkownicy na danej platformie społecznościowej. Twoje dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej, co może utrudniać egzekwowanie Twoich praw. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w obszarze ochrony danych, za który odpowiada operator platformy, opcji rezygnacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych danego operatora platformy.

Fanpage na Facebooku: Adres: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

 

Twoje Dane Osobowe - klauzula informacyjna - dotyczy rezerwacji wycieczek i wczasów, gdy działamy jako agent turystyczny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko z siedzibą w Krakowie ul. św. Marka 11a. Po zrobieniu rezerwacji turystycznej administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych zostanie również Organizator Turystyki, z którym zawrzesz umowę.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Art. 6 ust 1 lit f - działania marketingowe.

  A także w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki oraz umowy ubezpieczenia podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną; w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego; a także innych umów zawartych z nami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych; w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 • Odbiorcy danych: Biuro Podróży SOL-TOURS Tamara Wysłocka-Bobko jako Organizator Turystyki, biuro agencyjne, w którym zawarto umowę oraz podmioty biorące udział w realizacji usługi turystycznej.

  Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  a) Nasi upoważnieni pracownicy.

  b) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

c) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzaniem firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).

d) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

e) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.

f) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 • Jeśli impreza turystyczna organizowana będzie na terenie państwa trzeciego (poza UE) dane osobowe mogą być (w zależności od przepisów wjazdowych danego państwa) udostępnione służbom granicznym, placówkom konsularnym i innym podmiotom biorącym udział w realizacji usługi (hotel, linie lotnicze itp.)

 • Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy: 

a) w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy o imprezę turystyczną oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

b) w przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

 • Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy i realizację usługi.

 • Pani/Pana dane nie będą podlegały działaniom marketingowym przez Administratora, jednak po rezerwacji, mogą podlegać takim działaniom przez Organizatora Turystyki, z którym zawarto umowę. W celu dostępu do danych - prosimy o kontakt z Organizatorem Turystycznym, którego dane znajdziesz na dokonanej przez Ciebie rezerwacji.

 • Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Cookies

Polityka cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Co to jest plik cookie?

Pliki cookies popularnie zwane "ciasteczkami" są niewielkimi, zawierającymi informacje plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika na komputerze, laptopie, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Przeglądarka przesyła zawarte w plikach cookies informacje, zapisane np.: na dysku twardym, z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, która rozpoznaje dany plik cookie, po każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Parametry tych plików umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pozwala to danej stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić dopasowaną do preferencji stronę internetową. "Ciasteczka" są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających oraz zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.

Należy pamiętać, że cookies:

 • nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
 • nie są szkodliwe i nie wpływają na sposób działania urządzeń,
 • nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani w oprogramowaniu,
 • domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

W jakim celu są stosowane pliki cookies?

 • ułatwiają korzystanie z serwisu internetowego,
 • pamiętają ustawienia użytkownika i indywidualne preferencje,
 • służą do prowadzenia statystyk oglądalności poszczególnych stron,
 • zawierają informacje o historii łączności użytkownika ze stroną www,
 • wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów.

Jak zarządzać plikami cookies?

W dowolnym momencie można zmienić ustawienia, usuwać i wyłączać pliki cookies. Wystarczy tak ustawić przeglądarkę, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Warto jednak pamiętać, że nieakceptowanie "ciasteczek" może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki mogą też blokować automatyczną obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesyłaniu na urządzenie użytkownika. Jeżeli pozostawi się "ciasteczka" włączone, należy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu pracy na komputerze. Warto również pamiętać, że efektem zmiany ustawień przeglądarki, w zależności od wybranych opcji, może być brak możliwości korzystania z usług lub funkcji dostępnych na stronie www., w szczególności wymagających logowania.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Korzystając z Portalu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Portalu kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdują się na stronach internetowych twórców przeglądarek:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera